start / Rekrutacja / Rekrutacja

Wymagane dokumenty

Dotyczy naboru do SP FASE (VII klasa) oraz FASE Liceum

W terminie do 17.02.2020 r należy złożyć w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

# Podanie o przyjęcie do szkoły (według wzoru dostępnego TUTAJ i w sekretariacie szkoły).

# Potwierdzony przez szkołę podstawową wykaz ocen za I semestr klasy III lub VI z uwzględnieniem oceny z zachowania (dotyczy naboru do SP FASE) lub

# Potwierdzony przez szkołę podstawową wykaz ocen za I semestr klasy VIII z uwzględnieniem oceny z zachowania (dotyczy nabory do FASE Liceum) lub

# Zaświadczenie lekarskie potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia, wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza i informujące o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w szkole mistrzostwa sportowego.

# Dwie fotografie.

# Pisemną zgodę rodziców (opiekunów prawnych) na przystąpienie do szkoły. Pobierz TUTAJ

KOMISJA REKRUTACYJNA

Dyrektor FASE i Trener koordynator

Trenerzy grup i trener bramkarzy oraz Psycholog Sportu

Fizjoterapeuta i lekarz sportowy oraz Konsultant Centrali Football Academy

ZAWODNICY FASE